Akdeniz’deki Kıkırdaklı Balıkların Korunmasına Yönelik Eylem Planı

10 Oca 2014 - 13 sayfa
image

Özet

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında Türkçe’ye çevrilen Eylem Planı, ilgili türlerin ve habitatlarının korunması için, bilimsel çalışmalarla beraber uygulama çalışmalarının yapılması, gerekli önlemlerin bir an önce alınarak türlerin neslinin tükenmesini önlemek için her türlü işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Kıkırdaklı Balıkların Korunması Akdeniz Eylem Planı, bölgesel stratejiler için önerileri içerir ve koruma tedbirlerinin uygulanmasının garanti altına alınabilmesi için bölgesel koordinasyon gerektiğinden, ulusal ölçekteki önceliklere ve faaliyetlere önem verir. Bölgelerindeki kıkırdaklı balık kaynaklarının uzun dönemli sürdürülebilir kullanımlarını, yönetimlerini ve korunmasını garanti altına alabilmek için, burada tanımlanan önceliklere göre ulusal eylem planlarını hazırlamaya şiddetle teşvik edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belgeyi okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global