Kriz ve afetlerden etkilenmiş ülkelerde yapılan UNDP çalışmalarıyla ilgili değerlendirme raporu

Yayımlanma tarihi 14 Eki 2013 - 84 sayfa
image

Özet

Felaketler ve çatışmalar sırasında bireylerin güçlendirilmesi her ülke için çok zorlu bir görevdir. Bu sebeple UNDP, krizleri önleme ve iyileştirme faaliyetleri ile toplumların güçlendirilmesi, afetlerin etkilerinin azaltılması ve şokun atlatılması konusunda ülkelere yardım ediyor. 2012 yılında UNDP aktif olarak 97 ülkede hanelere, topluluklara ve devletlere afetlerin engellenmesi ve afet sonrası karşılaşılan sorunların çözülmesi konusunda yardımda bulundu. Bu rapor, UNDP’nin krizleri önleme ve iyileştirme alanında yaptığı çalışmaları anlatıyor.

 

 

 

Öne Çıkanlar

  • Dünyadaki en yüksek öldürme oranına sahip El Salvador’da, 2009 yılından beri ilk kez 2012 yılında bir gün hiçbir cinayet işlenmedi.
  • 2007 yılındaki kanlı seçimlerden sonra UNDP, Kenya’da şiddetin önüne geçilmesinde teknolojinin kullanılması konusunda polisin, devletin ve sivil toplumun eğitimine katkıda bulundu.
  • Hala kuraklıkla mücadele eden Etiyopya’da UNDP, yüzde 39’unu kadınların oluşturduğu 13,992’den fazla insana alt yapının iyileştirilmesi ve özellikle felaketler karşısında kriz yönetimi konusunda iş imkânı sağladı.
  • 2012 yılında UNDP, 23 ülkeye savaş sonrası mayınların ve patlayıcı maddelerin eğitimi, temizlenmesi, mağdurların desteklenmesi konularında yardım etti.
  • 2012 yılında UNDP, 23 ülkeye savaş sonrası mayınların ve patlayıcı maddelerin eğitimi, temizlenmesi, mağdurların desteklenmesi konusunda yardım etti.

 

Bu raporu okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global