Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Gemilerden Kaynaklanan Kirliliği Önlemek için Mevzuat ve Altyapı Değerlendirmesi Raporu ve Eylem Planı

27 Ara 2013 - 41 sayfa
image

Özet

Raporun altyapı bölümünde Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi bazı sayısal ve somut verilerle tanıtılmıştır. Raporuna ana konularında biri olan altyapının incelenmesi ve ilave altyapı ihtiyaçları ulusal ve uluslararası mevzuatın etkin uygulanması kapsamında incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Daha sonra mevcut gemi kaynaklı atık alım altyapısı, saha gezisinden edinilen bilgi ve tespitler de dikkate alınarak incelenmiştir. Proje alanını kullanan gemilerden atık alım uygulamaları, raporun önemli bölümlerinde birini oluşturmaktadır.

Bu belgeyi indirin:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global