"Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması" Proje Broşürü

Yayımlanma tarihi 25 Eki 2013 - 4 sayfa
image

Özet

Bu projenin amacı, bina enerji performansı standartlarını yükseltmek, ilgili mevzuatın uygulanmasını desteklemek ve güçlendirmek, bina enerji yönetimi standartlarını geliştirmek ve bütünleşik bina tasarımı yaklaşım uygulamalarını sergilemek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak yoluyla Türkiye’de binalarda enerji tüketimi ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global