Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

image

Karbon Piyasalarında Ulusal Deneyim ve Geleceğe Bakış

Bu çalışma; temel ve güncel bilgilerle desteklenerek, karbon piyasası ve projelerine özgü ilk ulusal yayın olarak bu alana yeni başlayanlardan, deneyim kazananlar dahil her kesime zengin ve çok yönlü içeriğiyle hizmet vermek üzereDiğer yayınlar

image

Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Türkiye’ye Destek Olmak

Yayın Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen su yetersizliğini, toprak bozulmasını, temiz ve uygun fiyatlı enerji kaynakları yetersizliğini anlatıyor.                       Diğer yayınlar

image

"Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması" Proje Broşürü

Bu projenin amacı, bina enerji performansı standartlarını yükseltmek, ilgili mevzuatın uygulanmasını desteklemek ve güçlendirmek, bina enerji yönetimi standartlarını geliştirmek ve bütünleşik bina tasarımı yaklaşım uygulamalarını sergilemek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak yoluyla Türkiye’de binalardaDiğer yayınlar

image

2012 Sonrası İklim Değişikliği Müzakereleri

Elkitabı kilit noktalarının, katılımcıların ve uluslararası iklim müzakerelerinin karar verme aşamasının daha iyi anlaşılabilmesi için geniş bir giriş bölümü sunuyor ve Türkiye'nin durumu ve mevcut durumu ile ilgili detalylı bilgiDiğer yayınlar

image

Afet Riski Azaltımı Küresel Değerlendirme Raporu

Bu rapor şirketlerin afet risk yönetimine yatırım yaparak afet kayıpları ve etkileri sonucu ortaya çıkan maliyetleri ve kesintileri nasıl azaltabileceklerini; belirsizlik ve tahmin edilemezlik durumlarının en aza indirilmesi sonucu performans ve itibarın nasıl geliştirilebildiğini; afet riskleriniDiğer yayınlar

image

Akdeniz Deniz Kaplumbağalarının Korunması için Eylem Planı

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Türkçe’ye çevrilen bu bu Eylem Planı’nın amacı Akdeniz’deki Caretta caretta ve Chelonia mydas popülasyonlarının (mümkün olan yerlerde önceliği Chelonia mydas’a vererek) belirli yöntemler kullanılarakDiğer yayınlar

Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevresinin Durumu 2012 - Tam Rapor

Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevre Durum Raporu, Akdeniz ekosistemlerinin genel yapısına ilişkin bilgi sağlıyor ve 21 ülkenin kıyısı bulunan Akdeniz’i etkileyen baskı unsurlarını tanımlıyor.                         Diğer yayınlar

image

Akdeniz Keşiş Foku(Monachus Monachus) İçin Eylem Planı

Bu belge, türü tehlikede olan Akdeniz Keşiş Fokunu korumak için eylem planı’nı içermektedir. Belge, fokun güncel durumunu belirtmekle birlikte, türün korunması için neler yapılması gerektiğini maddeler halindeDiğer yayınlar

image

Akdeniz'deki Deniz Bitkilerini Koruma Eylem Planı

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Türkçe’ye çevrilen söz konusu Eylem Planının, ilgili türlerin ve habitatlarının korunması için, bilimsel çalışmalarla beraber uygulama çalışmalarının yapılması, gerekli önlemlerin bir an önce alınarak türlerinDiğer yayınlar

image

Akdeniz’de Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Oluşturulması ve Yönetilmesi için Rehber

Deniz koruma alanları tüm dünyada deniz alanının korunması ve yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Korunan bir alanın uygun yönetiminin sağlanmasına doğru atılan en önemli adım ise Yönetim Planlarıdır. Bu rehberde, dünyadaki çeşitli koruma alanlarından uygulamalara dayalı durum ve çalışma çerçevesiDiğer yayınlar

  • Öncekiler
  • 1
  • Sonrakiler
Ne yapıyoruz? - Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için