• İklim Finansını Ulusal İklim Fonları ile Harmanlamak
  13 Eyl 2011

  Rehber Ulusal İklim Fonları tasarlamak-kurmak ve anlamlı bir paydaşlık ilişkisi için basit, dirençli ve şeffaf bir method sağlıyor.

 • Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi
  1 Eki 2011

  Yayın küresel iklim değişikliği risk yönetiminden ve Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerekli olan faaliyetleri anlatıyor.

 • Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu Geleceği Sahiplenmek 2012
  1 Haz 2012

  Rapor, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma sürecinde hayata geçirdiği çalışmaları, gelecekte uygulanacak politikaları ve ulusal vizyonu anlatıyor ve küresel sorunların çözümünde ülkemizin yapabileceği katkıları değerlendiriyor.

 • İklim Finansmanını Kolaylaştırmak
  1 Nis 2011

  Rehber, ülkelere kendi ulusal, bölgesel ve yerel koşullarına uygun olacak, seviyelerini ve doğalarını daha iyi değerlendirmeleri için ihtiyaçları olan iklim finansmanını kolaylaştırmak amacıyla yayınlanmıştır.

 • Güçlü Bireyler Güçlü Toplumlar Cilt 3 - Sürdürülebilir Enerji
 • 25 Eki 2013

  Bu projenin amacı, bina enerji performansı standartlarını yükseltmek, ilgili mevzuatın uygulanmasını desteklemek ve güçlendirmek, bina enerji yönetimi standartlarını geliştirmek ve bütünleşik bina tasarımı yaklaşım uygulamalarını sergilemek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak yoluyla Türkiye’de binalarda enerji tüketimi ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmaktır.

 • Kriz ve afetlerden etkilenmiş ülkelerde yapılan UNDP çalışmalarıyla ilgili değerlendirme raporu
  14 Eki 2013

  Felaketler ve çatışmalar sırasında bireylerin güçlendirilmesi her ülke için çok zorlu bir görevdir. Bu sebeple UNDP, krizleri önleme ve iyileştirme faaliyetleri ile toplumların güçlendirilmesi, afetlerin etkilerinin azaltılması ve şokun atlatılması konusunda ülkelere yardım ediyor. 2012 yılında UNDP aktif olarak 97 ülkede hanelere, topluluklara ve devletlere afetlerin engellenmesi ve afet sonrası karşılaşılan sorunların çözülmesi konusunda yardımda bulundu. Bu rapor, UNDP’nin krizleri önleme ve iyileştirme alanında yaptığı çalışmaları anlatıyor.

 • İklim Değişikliği ve Türkiye
  1 Mar 2007

  This publication integrates and synthesises the findings of various working groups headed by researchers, working closely with relevant national ministries, private sector representatives and NGOs.

 • Sığınağı yıkmak: Çevresel Sürdürülebilirliği 2015 sonrası gündeme entegre etmek
  8 Eki 2013

  In the report ’Breaking Down the Silos’, we present the results of the Global Thematic Consultation on Environmental Sustainability. Those engaged in this consultation -- academia, think tanks, representatives of civil society, youth, women and men from North and South – chose to focus the discussion on the linkages between environmental sustainability and human development rather than identifying a wish list of environmental goals.

 • Fizik Bilimi temelinde İklim Değişikliği 2013
  27 Eyl 2013

  IPCC birinci çalışma grubunun değerlendirmesi olan ve 27 Eylül'de açıklanan bu rapora göre 1850’den beri geçen her on yılda yeryüzü bir önceki on yıla kıyasla daha çok ısınıyor. Ayrıca rapora göre yeryüzündeki pek çok bölgeden toplanan kanıtların da gösterdiği gibi küresel ısınmanın ana sebebi insan faktörü.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global