İLGİ ALANIMIZ

Kapsayıcı ve

Sürdürülebilir Büyüme

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme portfolyomuz kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği temel alarak ulusal rekabet için kritik olan yapısal konuları ele almayı hedefliyor.

Hedeflerimiz

UNDP’nin Türk hükümetine verdiği proje bazlı destek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi dezavantajlı bölgelerin özellikle rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bölgedeki rekabet gücünün, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verilen teknik desteklerle sağlanması amaçlanıyor. Cinsiyet eşitliği, bu programların her zaman en önemli bileşeni. Aynı zamanda gençlerin sosyo ekonomik sorunlarına da özel bir önem veriliyor.

 

9.5

YIL

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yapılan Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası'nın ürettiği enerjiyle kendini amorti etme süresi.

Keşfet

Sürdürülebilir Moda ile ilgili çalışmalarıyla tanınan tasarımcı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi…

Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı…

GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında yeni bir çalışma yayınlandı: Ölçeklendirilebilirlik ve…

Dünya genelinde kapsayıcı iş bilgisi ve kapasite geliştirme alanında yaygınlaştırma çabalarını…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan…

9 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da “Dijitalleşen Dünyada Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Kaynak…

Dirgine Orman İşletme Müdürü Esra Karali'nin hikâyesi

Suriyeli kadınlar, yeniden keşfettikleri yetenekleriyle toplumda yer ediniyor.

Dünyanın en büyük kalıcı organik kirletici stoğunu bertaraf etmek.

Türkiye’deki Suriyeli kadınlar için kendi yolunu yeniden çizmek, yardımlaşmadan geçiyor

Bir Ormancının Yolculuğu

GAP Bölgesi Rekabet Gündemi, GAP Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak strateji ve sektörlerin…

Türkiye’de sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgelerine (OSB), Sanayi ve…

9. ve 10. Kalkınma Planları’nda yer alan öncelikler doğrultusunda “Organize Sanayi Bölgelerinde…

“Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” özellikle kent sakinlerinin…

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı…

Kadın mühendisler, mesleki eğitimin çeşitli basamaklarında ve çalışma hayatında, toplumsal cinsiyet…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global