İLGİ ALANIMIZ

Kapsayıcı ve

Sürdürülebilir Büyüme

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme portfolyomuz kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği temel alarak ulusal rekabet için kritik olan yapısal konuları ele almayı hedefliyor.

Hedeflerimiz

UNDP’nin Türk hükümetine verdiği proje bazlı destek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi dezavantajlı bölgelerin özellikle rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bölgedeki rekabet gücünün, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verilen teknik desteklerle sağlanması amaçlanıyor. Cinsiyet eşitliği, bu programların her zaman en önemli bileşeni. Aynı zamanda gençlerin sosyo ekonomik sorunlarına da özel bir önem veriliyor.

9.5

YIL

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yapılan Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası'nın ürettiği enerjiyle kendini amorti etme süresi.

Keşfet

GAP Organik Tarım Kümesi projesi Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for…

İnternetle Hayat Kolay projesi, Türkiye’nin en ücra köşesinde iş hayatında tutunmaya çalışan…

Üniversitede Mühendislik okuyan kız öğrencilere burs ve eğitim imkanları sağlayan Türkiye’nin…

Türkiye’nin sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı sağlayan, turizmde istihdamı artıran ve…

Türkiye ve UNDP Arasındaki Yıllık Ortaklık Diyaloğu yıllık toplantısı düzenlendi. UNDP ve Türkiye…

GAP Bölgesinde organik tarımın geleceği için ortak bir vizyon ve yol haritası belirlemek üzere…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ortaklığında yürütülen…

Hiç bilmediğiniz bir dilde öğretmen olup, yepyeni bir ülkede geçim fırsatı edinebileceğinizi…

Server Vural, Bismilli bir biyoloji öğretmeni. Aynı zamanda; hasat sonrası tarlalarda kalan pamuk,…

İnsanın toprağa olan bağı gerekli ve verici olduğu kadar zor ve meşakkatli de olabiliyor. İklim ve…

Kalkınma adına yapılan bazı işler planlanandan ya da tahmin edilenden çok daha fazla alana…

Ankara’da yapımı yeni tamamlanan ancak adı hak ettiği kadar duyulmamış bir bina var; Cezeri Yeşil…

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 25 Eylül 2015 tarih ve A/RES/70/1 sayılı kararıyla, Birleşmiş…

2016 İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu…

Küresel Parlemento Raporu parlamenter çalışmanın etkilerini, Parlamento'nun halkın endişelerine…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global