İLGİ ALANIMIZ

Kapsayıcı ve

Demokratik Yönetişim

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

Demokratik yönetişim, insani gelişme için belirleyicidir. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar.

Hedeflerimiz

Kurumsal yönetim yapısına yönelik politika önerileri ve ceza hukuku alanında uzlaştırma kurumunun geliştirilmesiyle yargı sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve böylece adalete erişimin güçlendirilmesi UNDP’nin hükümet ile yaptığı işbirliği içinde öncelikli alanlardandır. UNDP ayrıca kırılgan gruplara yönelik politika geliştirme konusunda da hükümete destek vermektedir. Benzer şekilde, kadınların güçlendirilmesi UNDP girişimlerinin odağındadır. Toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm kalkınma programlarına ve uygulamalarına yaygınlaştırılması demokratik yönetişim alanındaki teknik yardım için önceliktir.

11,669,907m2

ALAN

Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi – Aşama I kapsamında mayınlardan temizlendi.

Keşfet

Türkiye ve UNDP Arasındaki Yıllık Ortaklık Diyaloğu yıllık toplantısı düzenlendi. UNDP ve Türkiye…

ODTÜ Tasarım Fabrikası, farklı disiplinlerden öğrencileri ve hocaları bir araya getirerek farklı…

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)…

Türkiye Barolar Birliği’nin Ana Faydalanıcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün…

Türkiye’nin doğu bölgesi sınırında yer alan ve 1990’lı yılların başlarında sınır güvenliğinin…

“Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi” projesinin, Yönlendirme…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ortaklığında yürütülen…

Hiç bilmediğiniz bir dilde öğretmen olup, yepyeni bir ülkede geçim fırsatı edinebileceğinizi…

Server Vural, Bismilli bir biyoloji öğretmeni. Aynı zamanda; hasat sonrası tarlalarda kalan pamuk,…

İnsanın toprağa olan bağı gerekli ve verici olduğu kadar zor ve meşakkatli de olabiliyor. İklim ve…

Kalkınma adına yapılan bazı işler planlanandan ya da tahmin edilenden çok daha fazla alana…

Ankara’da yapımı yeni tamamlanan ancak adı hak ettiği kadar duyulmamış bir bina var; Cezeri Yeşil…

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler 2015’ te 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma…

İRD tasarımı felsefesine göre, iyi bir sistem, şu özelliklere sahip olmalıdır: a) mümkün olduğunca…

GAP Bölgesi Rekabet Gündemi, GAP Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak strateji ve sektörlerin…

Odun Dışı Orman Ürünleri: Keçiboynuzu Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından…

Odun Dışı Orman Ürünleri: Keçiboynuzu Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından…

Odun Dışı Orman Ürünleri: Defne Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Küresel…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global