İLGİ ALANIMIZ

Kapsayıcı ve

Demokratik Yönetişim

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

Demokratik yönetişim, insani gelişme için belirleyicidir. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar.

Hedeflerimiz

Kurumsal yönetim yapısına yönelik politika önerileri ve ceza hukuku alanında uzlaştırma kurumunun geliştirilmesiyle yargı sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve böylece adalete erişimin güçlendirilmesi UNDP’nin hükümet ile yaptığı işbirliği içinde öncelikli alanlardandır. UNDP ayrıca kırılgan gruplara yönelik politika geliştirme konusunda da hükümete destek vermektedir. Benzer şekilde, kadınların güçlendirilmesi UNDP girişimlerinin odağındadır. Toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm kalkınma programlarına ve uygulamalarına yaygınlaştırılması demokratik yönetişim alanındaki teknik yardım için önceliktir.

11,669,907m2

ALAN

Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi – Aşama I kapsamında mayınlardan temizlendi.

Keşfet

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, ilham veren dört video öyküsü ile “Yaşama Yer…

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen, Türkiye’nin ilk…

Türkiye ve UNDP Arasındaki Yıllık Ortaklık Diyaloğu yıllık toplantısı düzenlendi. UNDP ve Türkiye…

ODTÜ Tasarım Fabrikası, farklı disiplinlerden öğrencileri ve hocaları bir araya getirerek farklı…

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)…

Türkiye Barolar Birliği’nin Ana Faydalanıcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün…

Dirgine Orman İşletme Müdürü Esra Karali'nin hikâyesi

Suriyeli kadınlar, yeniden keşfettikleri yetenekleriyle toplumda yer ediniyor.

Dünyanın en büyük kalıcı organik kirletici stoğunu bertaraf etmek.

Türkiye’deki Suriyeli kadınlar için kendi yolunu yeniden çizmek, yardımlaşmadan geçiyor

Bir Ormancının Yolculuğu

Bu proje, kapasite geliştirme açısından “Türkiye- Yunanistan Sınırında Sınır Gözetim Kapasitesinin…

Proje, yüksek teknoloji sistemler de dâhil olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın sınır…

Dünya Kadınlar Günü kadınların eşitlik, adalet ve barış için bir araya gelmelerinin ve daha iyi bir…

Bu yayında, UNDP ve Sabancı Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından…

Bu rapor, Avrupa ve Orta Asya bölgesi'ndeki UNDP Ülke Ofislerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global