İLGİ ALANIMIZ

İklim Değişikliği   

ve Çevre

İklim Değişikliği ve Çevre

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.

Hedeflerimiz

UNDP Türkiye; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye’de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel sektör ortakları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile yakın işbirliği içinde çalışır. 

 

3,350 Ton

Kalıcı organİK KİRLETİCİ

Kalıcı Organik Kirleticilerin Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve Kalıcı Organik Kirleticilerin Salımlarının Azaltılması projesi kapsamında ortadan kaldırılması hedeflenen miktar.

Keşfet

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen, Türkiye’nin ilk…

İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi (IDCM) tarafından yayımlanan raporda, sadece 2018 yılında 144…

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve 180 kuş türünün bulunduğu Yayla Golü buz tuttu. Yürüyüş ve…

Türkiye’de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) enerji verimli elektrik motorları kullanımını…

UNDP Türkiye’nin İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü 19 Aralık 2018’de Ankara’da sürdürülebilir…

Türkiye, 26 Aralık 2018 tarihinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)…

Dirgine Orman İşletme Müdürü Esra Karali'nin hikâyesi

Suriyeli kadınlar, yeniden keşfettikleri yetenekleriyle toplumda yer ediniyor.

Dünyanın en büyük kalıcı organik kirletici stoğunu bertaraf etmek.

Türkiye’deki Suriyeli kadınlar için kendi yolunu yeniden çizmek, yardımlaşmadan geçiyor

Bir Ormancının Yolculuğu

İRD tasarımı felsefesine göre, iyi bir sistem, şu özelliklere sahip olmalıdır: a) mümkün olduğunca…

Odun Dışı Orman Ürünleri: Keçiboynuzu Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından…

Odun Dışı Orman Ürünleri: Keçiboynuzu Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından…

Odun Dışı Orman Ürünleri: Defne Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Küresel…

Araştırmanın temel amacı, UNDP Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü…

Bu kitabın amacı, tarım, ormancılık ve arazi kullanımında karbon kavramını tüm yönleriyle ortaya…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global