İLGİ ALANIMIZ

İklim Değişikliği   

ve Çevre

İklim Değişikliği ve Çevre

UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur.

Hedeflerimiz

UNDP Türkiye; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye’de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel sektör ortakları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile yakın işbirliği içinde çalışır. 

 

3,350 Ton

Kalıcı organİK KİRLETİCİ

Kalıcı Organik Kirleticilerin Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve Kalıcı Organik Kirleticilerin Salımlarının Azaltılması projesi kapsamında ortadan kaldırılması hedeflenen miktar.

Keşfet

Türü zenginliği bakımından en zengin ve en çok tehdit altındaki ekosistemler olan tatlı su…

Türkiye'de kişi başına düşen plastik tüketimi son 3 yılda yüzde 11,5 artışla geçen yıl 90,1…

Çevre Dostu Üretim, Sorumlu Tüketim, Etkin Geri Dönüşüm Çalıştayı UNDP’nin de Katılıyla gerçekleşti.

Türkiye ve UNDP Arasındaki Yıllık Ortaklık Diyaloğu yıllık toplantısı düzenlendi. UNDP ve Türkiye…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Orman Genel Müdürlüğü ortaklığında, Türkiye Fotoğraf…

Biyoçeşitliliğe en büyük tehdit: Türkiye’de İstilacı Yabancı Türler ve mücadele etmenin yolları.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ortaklığında yürütülen…

Hiç bilmediğiniz bir dilde öğretmen olup, yepyeni bir ülkede geçim fırsatı edinebileceğinizi…

Server Vural, Bismilli bir biyoloji öğretmeni. Aynı zamanda; hasat sonrası tarlalarda kalan pamuk,…

İnsanın toprağa olan bağı gerekli ve verici olduğu kadar zor ve meşakkatli de olabiliyor. İklim ve…

Kalkınma adına yapılan bazı işler planlanandan ya da tahmin edilenden çok daha fazla alana…

Ankara’da yapımı yeni tamamlanan ancak adı hak ettiği kadar duyulmamış bir bina var; Cezeri Yeşil…

Bu kitabın amacı, tarım, ormancılık ve arazi kullanımında karbon kavramını tüm yönleriyle ortaya…

Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi (Akdeniz…

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı…

“Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Kapsamında Kamu Kurumlarına Destek” Raporu,…

“Türkiye’deki Suriye Krizinin Etkilerine Yanıt Olarak Belediyelerin Dayanıklılıklarını Arttırma”…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global