UNDP

Hakkımızda

Finansman ve kaynak kullanımı

UNDP'nin çeşitli finansman kaynakları bulunuyor. Bu kaynaklar ve finansman mekanizmaları iki ana gruba ayrılıyor:

Düzenli kaynaklar üye ülkelerin düzenli gönüllü katkılarından oluşuyorDüzenli kaynaklar, ülke ofislerinin geçiminin yanısıra, krizde olan ülkelerin özel kalkınma ihtiyaçları ya da şiddetli bir krizin ortaya çıkmasını önlemek için kullanılıyor.

Diğer kaynaklar ise kredi fonları ve paralel finansman olarak ikiye ayrılıyor:

  • Kredi fonları, özel kuruluşlar ve bireyler de dahil olmak üzere bağışta bulunan bir ya da birden çok hükümet ve hükümet dışı tarafın desteğinden oluşuyor. UNDP'nin belirlediği tematik alanlarda gerçekleştirilecek ve net etkileri olan kısa dönemli projeleri finanse etmek ve/veya diğer küresel ve bölgesel girişimleri desteklemek için kullanılıyor.
  • Bağışta bulunan tarafların, ortak bir program veya projenin hayata geçirilmesi için UNDP'ye katılmakla beraber kendi kaynaklarını ayrı yönetmelerine ise paralel finansman deniyor. Bu durumda, bu fonlar UNDP hesaplarında yer almıyor ancak UNDP projeleri için kullanılıyor.

Development Contribution by Donor for Turkey

Fiscal yearDonorTotal Contribution
2013$343,000.00
2013GOVERNMENT OF KUWAIT$250,000.00
2013GOVERNMENT OF TURKEY$11,974,866.60
2013GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM$156,913.83
2013ALLOCATED INTEREST$115,611.24
2013SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$443,377.53
2013TUR-PRIVATE SECTOR$1,260,965.11
2013COCA COLA COMPANY$991,755.70
2013SABANCI FOUNDATION$549,800.00
2014$436,601.00
2014UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUG$4,701,047.98
2014GOVERNMENT OF TURKEY$10,193,420.45
2014GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM$165,698.47
2014SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$302,325.58
2014TUR-PRIVATE SECTOR$1,440,772.11
2014EUROPEAN COMMISSION$3,896,844.07
2014VODAFONE$135,227.43
2014COCA COLA COMPANY$186,156.34
2014SABANCI FOUNDATION$419,950.00
2015$393,000.00
2015GOVERNMENT OF KUWAIT$250,000.00
2015GOVERNMENT OF TURKEY$8,143,432.11
2015SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$367,021.13
2015TUR-PRIVATE SECTOR$694,522.54
2015EUROPEAN COMMISSION$12,688,579.90
2015VODAFONE$546,422.67
2015SABANCI FOUNDATION$232,274.00
2015US DEPARTMENT OF STATE - BPRM$1,100,000.00

Programme Delivery for Turkey

Programme Delivery 2013 Programme Delivery 2014 Programme Delivery 2015
$21,671,268.58 $27,151,931.09 $21,507,802.07

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global