İnsani Gelişme Raporu 2016 Stockholm’de açıklanacak

Mar 20, 2017

İNSANİ GELİŞME RAPORU 2016 – Türkiye Basın Bildirisi

Küresel Lansman: Salı, 21 Mart 2015.  Stockholm, İsveç

TSİ 17:00

Ankara, 20 Mart 2017 - 2016 İnsani Gelişme Raporu Küresel lansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Helen Clark ve İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Selim Jahan’ın katılımlarıyla 21 Mart tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan “Herkes için İnsani Gelişme” başlıklı 2016 İnsani Gelişme Raporu’nun bulguları arasında şunlar yer alıyor:

Küresel boyutta yaşanan hastalıklar, doğal afetler, savaşlar gibi olumsuzluklar insani gelişme sürecini direkt olarak etkiliyor. Suriye Arap Cumhuriyetinde beş yıldır süregelen savaş da son bu kapsamda bölge ülkelerinde insani gelişme konusunu derinden etkiledi.

Yaşanmakta olan savaşın ekonomik ve insani açıdan çok ciddi kayıplar oluşturduğu görülüyor. Bu bağlamda, savaşın Suriye ve komşu ülkeleri olan Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’ye ekonomik maliyeti 35 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, Suriye’nin 2007 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası düzeyi olduğu düşünülürse, konunun önemi ortaya çıkıyor.

Diğer taraftan, Suriye’de yaşanan savaş dolayısıyla zorunlu olarak ülkelerini terketmek durumunda kalan milyonlarca mülteci öncelikle komşu ülkelere geldiler. Bu süreç başta Türkiye olmak üzere, Ürdün ve Lübnan’ın altyapısı ve çeşitli sosyal hizmetlere olan talebi artırdı. Bunun kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıda çözüme ulaşması için küresel boyutta bir çerçevenin belirlenmesi gerekiyor ve BM başta olmak üzere birçok uluslararası kurum konuyla yakından ilgileniyor.

***

RAPOR HAKKINDA: İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın, editoryal bakımdan bağımsız bir yayınıdır. 2016 İnsani Gelişme Raporu’nu ve endeksler hakkında ilave kaynak materyali ücretsiz olarak indirmek için http://hdr.undp.org İnternet sitesini ziyaret ediniz.

2016 İnsani Gelişme Raporu için: http://report.hdr.undp.org/

BM’nin tüm resmi dillerinde basın paketi için: http://hdr.undp.org/en/2016-report/press

 

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyoruz.

UNDP Around the world

You are at UNDP Turkey 
Go to UNDP Global