Ministry of Development, UNDP and EU are working hand in hand for efficiency in economy

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi”, ekonomide yaşanan verimlilik sorununun önündeki engelleri belirlemek için hayata geçiriliyor.

Ekonomik verimliliğin önündeki engeller tek tek belirleniyor

Türkiye’de özellikle imalat sanayinde yaşanan verimlilik sorununun önündeki engelleri belirlemek üzere harekete geçildi. “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarla; Toplam Faktör Verimliliğinin istenilen oranda artmasının önündeki engeller belirleniyor ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesi geliştiriliyor.

 

Ekonomik büyüme sadece istihdam artışı ve sermaye yatırımı ile sağlanmaz

Büyüme içindeki istihdam ve sermaye artışları haricindeki nedenlerin birleşik etkisi, Toplam Faktör Verimliliği olarak adlandırılıyor. Bilimsel araştırmalar ve saha çalışmaları, ekonomik büyümenin istihdam artışı ve sermaye yatırımları haricindeki nedenlerin etkisiyle de sağlandığını gösteriyor. İnsan kaynağı, organizasyonel sermaye ve bilgi varlıkları gibi maddi olmayan sermaye kalemlerinin sağladığı katma değeri artıran yenilikler, sosyal sermayenin neticesi kurulmuş firmalar arası ilişkiler, edinilmiş endüstriyel beceriler ve artırılan çalışan motivasyonu bu nedenlerin bir bölümünü oluşturuyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, bu faktörler tek tek değerlendiriliyor ve özellikle imalat sanayinde yaşanan verimlilik sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çözümler tespit ediliyor.

 

Kapsamlı saha çalışmaları ve literatür taraması

Konuyla ilgili veriler, Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliğinin büyümeye katkısının sınırlı olduğunu ve ülke potansiyeline uygun bir gelişme kaydedilemediğini ortaya koyuyor. Bu konudaki çalışmalar, Türkiye’de verimlilik sorununun esas olarak KOBİ’lerden kaynaklandığına işaret ediyor. Proje kapsamında konuyla ilgili literatür, yerel ve küresel ölçekte benzer çalışmalar ve saha çalışmalarından elde edilecek girdiler sentezlenecek ve verimliliğin tetiklenmesine olanak tanıyacak politika çerçevesi tasarlanacak. Ayrıca; otomotiv, gıda, hazır giyim ve elektrikli teçhizat sektörleri olmak üzere ve Toplam Faktör Verimliliği’nin artırılmasında en büyük katkıyı vereceği düşünülen değer zincirlerini örnekleme için dört temel imalat sanayi sektöründen 100 büyük ölçekli imalatçı, 400 (çoğunlukla) orta ölçekli tedarikçi ve 2.500 kadar son halka tedarikçi KOBİ görüşmeleri ile uluslararası karşılaştırma (benchmarking) sonuçlarından hareketle, kamu politikaları için bir sentez çalışması yapılacak.

Proje hakkında:

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB)’dir.

 

Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Bu Projede MFİB sözleşme makamıdır. T.C. Kalkınma Bakanlığı ise nihai faydalanıcısıdır.                      

UNDP Around the world

You are at UNDP Turkey 
Go to UNDP Global