The General Directorate of Post and Telegraph Organization (PTT) became the first public institution in Turkey signing the Global Compact (Turkish)

01 Oct 2012

PTT Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos 2012’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (BMKİS) taraf olarak, Türkiye’de bu sözleşmeyi imzalayan ilk ve tek kamu kurumu olma özelliğine sahip oldu.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman TURAL, 15 Ağustos 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a gönderdiği mektup ile, Küresel İlkeler Sözleşmesi ve İlkelerini benimsediğini  ve destek olacağını  taahhüt etti.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni daha önce Avustralya, Almanya ve Kore Ulusal Posta kurumları da imzalamıştı.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Osman Tural, 172 yaşındaki PTT’nin,  Küresel İlkeleri benimseyerek daha güçlü örgütsel yapıya kavuşacağını ve uluslararası iş piyasasında yeni gelişen bir kültürün üyesi olacağını belirtti.

Tural ayrıca,  sözleşmeyi imzalayan ve destekleyen diğer kuruluşlarla iletişim halinde olacaklarını, özel tasarlanmış eğitim modüllerine erişebileceklerini, uluslararası etkinliklerden ve  BM tarafından desteklenen olanaklardan yararlanabileceklerini söyledi.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Türkiye Ulusal Ağ Temsilcisi ve Ulusal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden de yaptığı açıklamada,  “PTT gibi köklü ve yurdun her köşesinde örgütlenmiş bir kurumun BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamasını önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyorum” dedi.

Bu adımın Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya gönüllü katılım sağlayan kuruluşların artmasına yardımcı olacağını söyleyen Argüden, dünyadaki en büyük on ulusal organizasyondan biri olan Türkiye BMKİS Ulusal Ağı adına PTT’nin bu adımını kutladığını belirtti.

Vizyonu “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi”  olan sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanıyor

BMKİS ağında dünyada 130’u aşkın ülkede halihazırda yedi bini aşkın işletme ve uluslararası çalışma ve sivil toplum örgütü, Türkiye’de ise Akkok, Boyner, Borusan, Doğuş, Eczacıbaşı, Koç, Sabancı, Yaşar ve Zorlu gibi holdingler, Ak-kim, Alvimedica ve Yeşim Tekstil gibi KOBİ’ler ve TÜSİAD, TİSK, KSS Derneği gibi sivil toplum örgütleri ve büyük grupların yanı sıra,  sektöründe önde gelen 200’e yakın işletme yer alıyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ana başlıkları altında 10 evrensel ilkeden oluşuyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, işletmelerin, küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu sayede özel sektör, kamu ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak temel vizyonu, yani sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedefliyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) yasal yaptırımı olmayan gönüllü bir uygulama olmakla birlikte, imzalayan kurumları bu evrensel ilkelere uymaya, tüm dünya halkları için yatırımlar yapmaya, kurumsal vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyor.

KİS, kurumlara sadece kâr etme sorumluluğu değil, aynı zamanda kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde refah artışının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kılınması konusunda duyarlı yaklaşımlar geliştirme sorumluluğu da yüklüyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

İNSAN HAKLARI


İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

ÇALIŞMA STANDARLARI


İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alma ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

ÇEVRE

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Türkiye’deki BMKİS imzacılarının tüm listesi için aşağıdaki adres  ziyaret edilebilir:
http://www.bit.ly/bmkis