International Workshop on Mediation Models is to be held In Istanbul (in Turkish)

05 Dec 2011

Dünyada hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamalarına ilişkin bilgilendirme ve Türk hukuk sistemi bağlamında iyi işleyecek bir arabuluculuk modelinin tesis edilmesine yönelik deneyim paylaşımının sağlanacağı “Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı” T.C. Adalet Bakanlığı ve UNDP Türkiye ortaklığında 6 Aralık 2011 Salı günü İstanbul Conrad Otel’de başlayacak. 

Ankara – “Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı” T.C. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aykut Kılıç, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ahsen Coşar ile Fas, Fransa, İtalya, ABD, Hollanda, Brezilya, Çin, Kanada, İngiltere, Almanya ve Yunanistan dâhil arabuluculuk alanında geniş bilgi ve deneyime sahip 14 uzman ve uygulayıcı ile 30 baro temsilcisinin de katılımıyla 6 Aralık 2011 saat 10.00’da İstanbul Conrad Otel’de başlayacak.

Uluslararası Çalıştay, Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve Türkiye bağlamına uygun bir uygulama modelinin geliştirilmesine yönelik elverişli bir ortamın sağlanması amacıyla, Adalet Bakanlığı ve UNDP Türkiye ortaklığında yürütülen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesine Destek” Programı kapsamında düzenlenecek.

Uluslararası Çalıştay, arabuluculuk müessesesinin tesis edilme süreci, arabuluculuğa ilişkin kurumsal yapılanma, arabulucuların profili ve arabuluculuk eğitimi dâhil olmak üzere hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamalarına ilişkin hayati konuların tartışılmasına olanak sağlayacak.

Uluslararası Çalıştay, bu alandaki ülke örnekleri ve edinilen dersler ışığında TBMM Adalet Komisyonu gündeminde olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı’na ilişkin baro temsilcileri, hâkimler, akademisyenler ve diğer profesyonellerin katkılarının alınarak Türkiye bağlamına uygun bir arabuluculuk modelinin geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde tasarlanacak bir bilgi ve deneyim paylaşım/tartışma platformu.
Uluslararası Çalıştay sonucunda çıkacak olan değerlendirme raporu TBMM Adalet Komisyonu, Barolar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili tüm taraflarla paylaşılacak ve ilgili Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan pilot arabuluculuk uygulamalarına zemin hazırlayacak.   

Uluslararası çalıştayı organize eden kuruluşlar

• UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
• T.C. Adalet Bakanlığı


Uluslararası Çalıştay Tarihi / Yeri: 6-8 Aralık 201, İstanbul Conrad Otel

Uluslararası çalıştay hakkında detaylı bilgi için

Dr. Leyla Şen
Demokratik Yönetişim Program Müdürü
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 11 19
E-mail: leyla.sen@undp.org

 

Seher Alacacı
İnsan Hakları ve Adalet Projeleri Sorumlusu
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 11 67
E-mail: seher.alacaci@undp.org 

 

Gözde Ata
Proje Asistanı
UNDP Türkiye
Tel: 0312 454 11 84
E-mail: Gozde.ata@undp.org