Kemal Dervis launches UN joint programme on women's rights (in Turkish)

06 Mar 2006

Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu Başkanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yöneticisi Kemal Derviş, İçişleri Müsteşarı Şahabettin Harput ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jakob Simonsen’in de katılımıyla bir çerçeve konuşma yapıyor. Etkinlik, tüm medya mensuplarına açık olarak 7 Mart 2006, Salı günü Ankara Palas’ta gerçekleşiyor.

Ankara - Bu yıl Uluslararası Kadın Günü’nün teması “Karar Alma Mekanizmalarında Kadınlar” olarak belirlendi. Demokratik toplumların olmazsa olmaz koşullarından biri kadınlar ve erkeklerin karar alma süreçlerine katılımlarıdır. “Kadınların sonunda eşitler ve liderler olarak tanınıyor olduğu ulusal ve uluslararası düzeylerde güç dengelerinin değiştiğine tanık oluyoruz,” diyen Kemal Derviş, “ancak, dünyada halen okumaz yazmaz 960 milyon yetişkinin üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır, bu da kadınların siyasi karar alma süreçlerinde yer almalarını engelleyen en önemli etkenlerdendir”  diye ekliyor. Ruanda ve Kuzey Avrupa ülkeleri gibi belirgin istisnalar dışında kadınlar ulusal parlamentolarda ortalama olarak yüzde 16 civarında yer almaktadır.

Kemal Derviş, İçişleri Bakanlığı ve KA-DER’in ortaklığı ile gerçekleştirilecek “Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı”nın açılışını yapıyor. İki yıl sürecek olan BM Ortak Programı, seçilen illerde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik daha iyi ve kadın odaklı hizmetler geliştirilmesi ve kadın haklarının korunması  ve bu konuda bilincin artırılması için tasarlandı. Birleşmiş Milletler Ortak Programı altı ilde pilot uygulamalar olarak gerçekleştirilecektir. İller; Izmir, Van, Nevşehir, Kars, Şanlıurfa and Trabzon’dur.

Program, iki yıl sonunda bittiğinde, çıkacak sonuçlar ulusal düzeyde yaygınlaştırılacaktır. Program mali olarak Türkiye’de çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler Kuruluşları, İsviçre, İsveç, İngiltere, Danimarka, Norveç ve Kanada devletleri ve özel sektör kuruluşları tarafından desteklenecektir.