UNDP representative gives a speech on social responsibility investments (In Turkish)

08 Nov 2005

UNDP Temsilcisi Jakob Simonsen, Türkiye'de artan yabancı yatırımlara yönelik engeller ve teşvikler konulu toplantıda, Sosyal Sorumluluk Yatırımları hakkında bir konuşma yaptı.

Özel sektör temsilcilerini, akademisyenleri, hükümet yetkililerini ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı biraraya getiren konferans 08-09 Kasım 2005 tarihleri arasında Yabancı Yatırımcılar Derneği, YASED tarafından İstanbul'da gerçekleştirildi.

UNDP Türkiye ofisi, doğrudan yabancı yatırımın Türkiye'ye gelen yabancı özel sermayenin büyük çoğunluğunu oluşturduğuna değinerek, gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı sermayenin önemini vurguladı. Ancak, döviz akışının ülkeye menfaat sağlaması yönündeki bu kesin varsayıma dayalı görüş, doğrudan yabancı yatırımı sermaye olarak kapsamıyor.

Jakob Simonsen, Küresel Sözleşme'yi kısaca anlatarak, tüzel aktörlerin bu sözleşmenin insan hakları, iş akdi standartları, çevrecilik, yolsuzlukla mücadele gibi 10 evrensel ilkesini Sosyal Sorumluluk Yatırımları'nda kullanabileceklerini belirtti. Simonsen, hem Türkiye'deki yabancı yatırımcılarda, hem de ülke dışında yatırım yapan Türk yatırımcılarin faaliyetlerinde, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uygun değişiklikler oldupunu da sözlerine ekledi.